Valenzuela CDC & CDO Lakbay Aral :: September 07, 2022 ______________________________________________________
Ngayong araw, September 07, 2022, ang Manatal Coop ay binisita ng Valenzuela Cooperative Development Council sa pakikipagtulungan sa Valenzuela Cooperative Development Office para sa kanilang Lakbay Aral.