Customers' Delight Seminar :: September 09, 2022 ______________________________________________________
Ang ilang mga empleyado ng Manatal Coop ay umattend sa seminar na "Customers’ Delight in Customer Service" na ginanap sa Manatal Coop Empowerment Center noong Byernes, September 09, 2022, upang kanilang mas magampanan ang tungkulin sa Coop at sa lahat ng mga miyembro.