Financial Literacy Seminar :: September 20, 2022 ______________________________________________________
Ang Manatal Coop ay nagsagawa ng seminar tungkol sa Financial Literacy kasama si Mr. Carlito Castro bilang Speaker noong September 20, 2022 sa Manatal Coop Empowerment Center. Ito ay isang libreng seminar na naglalayong tulungan ang aming mga miyembro upang sila ay magabayan sa paghawak ng kanilang pananalapi nang mas matalino at produktibo.