Dahil sa patuloy na pagtangkilik ng mga miyembro, ang Manatal Coop Hardware ay nagkaroon ng kabuuang benta (Net sales) na umabot sa Php 60Million na mas higit na mataas sa inaasahang target na Php 54Million sa taong 2018.

Kaya sa mga kasapi na may proyekto tulad ng pagpapatayo ng bahay at iba pang istraktura, ang Manatal Hardware ay nagbibigay ng mga benepisyo at programa tulad ng sumusunod:

 • Umutang ng materyales sa loob ng isang buwan (1month) na walang interest.
 • Makukuhang  balik -tangkilik o patronage refund.
 • Libreng pa seminar para sa mga nagnanais ng karagdagang kaalaman sa mga bagong produkto at paraan ng pagtatayo ng bahay.
 • Members Customer Day kung saan ang isa na patuloy na tumatangkilik ay makatatangap ng Special na regalo at mga pa-Raffle at Give-away.

Kasama parin sa plano ang build a home project para sa mga miyembro na gustong magkaroon ng sariling bahay.

Kaya ang lahat ng programang ito ay para sa inyo mga kasapi…One Time Investment… Life Time Protection…

 

mmpclogo  Official Website of Manatal Multi-Purpose Cooperative / www.manatalcoop.com
 • Home
 • ........................................................................................
 • Membership
 • ........................................................................................
 • Frequently Ask Questions
 •    - How to become a Member of Manatal Coop?
 •    - What are the Classifications of a Member?
 •    - What is Life SD?
 •    - How can I avail loan?
 •    - What are the collaterals accepted?


 • Contact Us
  •    - Main Branch
  •    - Norzagaray Branch
  •    - Sta. Maria Branch
  • ........................................................................................
  •    
  •    
  •    
  •    
  •    
  •    
  •    
  •