Ang Microfinance ay idinesenyo upang makatulong sa mga miyembro sa pamamagitan ng pagpapahiram ng panimula o karagdagan puhunang pang-negosyo. Ito ay para sa mga individual na nangangailangan ng puhunan o karagdagan puhunang pangnegosyo. Sa panimula ay maari ka makautang ng halagang 5,000.00 hanggang sa 100,000.00 at ito ay binabayaran ng arawan sa loob ng tatlong buwan (3 ) hanggang anim (6) na buwan. Sa ngayon ang microfinance may bagong loan product ito ay ang motor loan, rent & own at invest ment loan at ito ay binabayaran sa pamamaraan buwanan at sa makatuwiran halaga. Sa ngayon ay may 101 na miyembrong tumatangkilik.

 

mmpclogo  Official Website of Manatal Multi-Purpose Cooperative / www.manatalcoop.com
 • Home
 • ........................................................................................
 • Membership
 • ........................................................................................
 • Frequently Ask Questions
 •    - How to become a Member of Manatal Coop?
 •    - What are the Classifications of a Member?
 •    - What is Life SD?
 •    - How can I avail loan?
 •    - What are the collaterals accepted?


 • Contact Us
  •    - Main Branch
  •    - Norzagaray Branch
  •    - Sta. Maria Branch
  • ........................................................................................
  •    
  •    
  •    
  •    
  •    
  •    
  •    
  •